Nasze kwalifikacje i zdobyte dyplomy nie zawsze będą uznane w UK. O tym zadecyduje The National Academic Recognition Information Centre for the United Kingdom (UK NARIC).

UK NARIC to Główny Wydział Uznawalności Wykształcenia w Wielkiej Brytanii, to organ państwowy. Do organu tego można zgłaszać się w celu zasięgnięcia porad i informacji w zakresie porównania zdobytych kwalifikacji w Polsce w tymi, jakie obowiązują w brytyjskich ramach kwalifikacyjnych.

Cały proces nostryfikacji dyplomu obejmuje kilka podstawowych dokumentów. To przede wszystkim Statement of Comparability. To papiery, dzięki którym poziom wykształcenia osiągnięty w Polsce zostaje porównany z kwalifikacjami brytyjskimi. Dokument tego rodzaju uznawany jest na uczelniach wyższych, przez pracodawców, agencji pośrednictwa pracy oraz urzędy publiczne. Aby otrzymać tego rodzaju dokument należy czekać średnio 15 dni.

Ważnym dokumentem jest też Career Path Report. Tam zawarte są szczegółowe dane na temat wykształcenia konkretnej osoby. Co więcej, w raporcie tym opisany jest system edukacyjny danego kraju, w naszym przypadku Polski. System ten zostaje porównany do tego, jaki obowiązuje w Anglii. Warto też dodać, że w Career Path Report zostaje zawarta propozycja kariery zawodowej, jaka możliwa jest w danym wykształceniem. Czas oczekiwania na ten dokument to około 15 dni.

Aby nostryfikować polski dyplom należy przesłać jego kopię oraz kopię tłumaczenia przysięgłego. Do tego należy wypełnić wydrukowaną z internetu aplikację i wraz z listem intencyjnym wysłać do UK NARIC. Informacje o wszelkich dokumentach, jakie należy złożyć znaleźć można na oficjalnej stronie NARIC.

Nostryfikacja jest płatna. Rozpatrywanie wniosków jest zawsze indywidualne i kosztuje od 55,20 funtów do 108 funtów. Do listu należy dołączyć kopertę ze znaczkiem zwrotnym.

Jak nostryfikować swój dyplom z uczelni wyższej na wyspach? 

Post navigation


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *