Zasiłki socjalne są przyznawane w Wielkiej Brytanii indywidualnie, patrząc na sytuację każdego z mieszkańców. Zasiłki mogą zostać przyznane zarówno osobom bezrobotnym, które legalnie przebywają na terenie Anglii oraz osobom zatrudnionym na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Zasiłki w dużej mierze przyznawane są w zależności od spełnianych, jasno wytyczonych kryteriów. Niejednokrotnie wymogiem jest opłacanie przez określony czas składek. Tutaj wymienić można chociażby zasiłek dla niezdolnych do pracy, czyli Incapacity Benefit czy zasiłek dla osób bezrobotnych, ale poszukujących pracy. Dla pracowników ustanowiono także zasiłki wspomagające, takie jak ustawowe zwolnienie chorobowe, dopłata macierzyńska, zwolnienie ojcowskie czy zwolnienie macierzyńskie.

Warto jednak zauważyć, że w Anglii o zasiłek mogą ubiegać się też osoby, które nie odprowadzały należnych składek bądź te zostały odprowadzone w niewystarczającej ilości. To między innymi zasiłki dla inwalidów, chorych a także opiekunów tychże osób. Tego rodzaju pomoc należy się osobom, które zamieszkują Wielką Brytanię i tam też przebywają.

I to nie wszystko bowiem funkcjonują również zniżki, z których korzystać można zależnie od osiąganych dochodów. Tutaj wyróżnić można na przykład ulgę w podatku miejskim (Council Tax Benefit), dodatek wychowawczy na dziecko (Child Benefit), ulgę podatkową na dziecko (Child Tax Credit), zasiłek na mieszkanie (Housing Benefit) czy też państwową emeryturę (Pension Credit).

Co więcej, zasiłki należą się także osobom, które pracowały w ciągu ostatnich 12 miesięcy a przerwa w pracy nie wynosi więcej niż 30 dni. Pracownicy mogą tym samym liczyć na dodatek do dochodów (Working Family Tax Credit). Zasiłek należy się też tym, którzy pracy szukają. Pracownicy, którzy zarabiają niskie pensje mogą zaś starać się o fundusz socjalny.

Warto wiedzieć, że w przypadku odmownej decyzji o przyznanie zasiłku można się od takowej odwoływać i z całą pewnością należy to robić.

Jak ubiegać się o zasiłki socjalne?

Post navigation


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *